NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

Des del club creiem important seguir unes pautes generals pel bon funcionament de l'entitat.